វីដេអូ


video_img
ម៉ាស៊ីនកំដៅអាំងវឺតទ័រសម្រាប់ដំណើរការចោះក្តៅ MFP ៨៥០

video_img
ម៉ាស៊ីនកំដៅអាំងវឺតទ័រ ១២០KW សម្រាប់កំដៅចុងបារមុនពេលបង្កើត

video_img
ម៉ាស៊ីនក្លែងបន្លំផ្នែកស្វ័យប្រវត្តិ MFP 350D2

video_img
របារខ្សែស្រឡាយការឡើងរឹងនិងការធ្វើឱ្យក្តៅ

video_img
ម៉ាស៊ីនបង្កើតស្វ័យប្រវត្តិ

video_img
រ៉ោតទ័រហ្វ្រាំងម៉ូតូ

video_img
ការធ្វើតេស្តសម្រាប់ការបញ្ចូលដែកថែបដែកថែប

video_img
ម៉ាស៊ីនក្លែងបន្លំ MFP ៦០០